E-portfoolio ÜLESEHITUS image
Portfooliot kasutatakse kutse taotlemiseks, aga ka enda arengut kokkuvõtva töömapina, kus võib leiduda ulatuslikus hulgas ideekavandeid, küsitlusi, visandeid, eduelamusi kajastavaid materjale, kompetentside analüüsi jne.
    Alustasin lehekülje loomist andragoogika magistri õppe I kursusel (2021. aastal). Algselt tegin ettevalmistusi koostada e-portfoolio ainult täiskasvanute koolitaja kutse saamiseks. Kuid varsti muutsin algset mõtet portfoolio koostamisest ja laiendasin nägemust enda peas niipalju, et lõpptulemusena kujuneb mind, kui andragoogi tutvustav lehekülg, mis täieneb ning kujuneb aastate jooksul sinna lisatavate tööde ja mõtete läbi.
See on reklaami lehekülg elukestva õppe propageerimisest ja andragoogika valdkonna arengu toetamisest läbi minu silmade, minu kogemuste ja minu panuse.
Lehekülg koosneb viiest osast (kuigi klikitavaid linke on rohkem):
  • Esileht; minust; portfoolio ülesehitus; sissejuhatus portfooliosse
  • Eneseanalüüs ja olulisemad õpikohad
  • Täiskasvanute koolitaja kompetentsinõuded
  • Omandatud tunnistused, CV ja portfoolio kokkuvõte
  • Pildid õpingutest ja kasutatud kirjandus