Lehekülje ülesehitus toetab valminud keskkonna kasutamist pikemaaegselt, seda minul kui andragoogil - elukestva õppe propageerijal. 

"Mind kui andragoogi tutvustava lehekülje koostamisel arvestasin põhimõtet, et lugeja leiaks kergelt minu kompetentside info koos tõendusmaterjalidega, aga saaks lisaks veel lugeda ka minu mõtteid, arutlusi, tähelepanekuid"

 Arenguportfoolio koostamise peamiseks eesmärgiks on süstemaatiliselt keskenduda enda arengutee jäädvustamisele, selle kujunemise toetamisele ja uute suundade kujundamisele. Järjepidevad eneseanalüüsid aitavad sorteerida ja setitada paika õpitud teooriad, kogetud tunded ja õpitud võtted. 

 Arendades, märgates, toetades elukestvatel õpingutel nii ennast kui ka teisi täiskasvanud õppijaid, saame luua ühiselt toimiva teadmiste pagasi, mis töötab jätkusuutlikult ja taastootvalt. Minu e-portfoolio keskkond toetab elukestva õppe järjepidevuse hoidmist.