Andragoog Jana teekond

"Tulles saame aru kui vähe me teadsime, minnes mõistame,
kui vähe me ikka veel teame!"
Jana Kroll

Minust  image
Tere, minu nimi on Jana Kroll. Olen omandanud Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis bakalaureuse kraadi sotsiaalpedagoogi erialal 2019. aastal ja Tallinna Ülikoolis magistrikraadi andragoogika erialal 2023. aastal, koos täiskasvanute koolitaja tase 7 kutsega.

Olen särasilmne ja õpihimuline maailmamuutja :), kellel on kõrgelt arenenud empaatiavõime ja inimeste lugemise oskus. Loodan, et naudid minu kodulehel surfamist ja leiad minu mõtetest midagi südamelähedast ka enda jaoks.

"Uurija geen on minu DNA ´ sse sisse kirjutatud kui väike nihelev nüanss, mis muudkui nügib mind uurima ja avastama uusi põnevaid fakte, olukordasid, oskuseid" - MA OLEN ANDRAGOOG – olen suunamudija!

Kuskilt kõik me tuleme ja kuhugi me läheme,
oma elutee on igaühel meist.
Vahest harva, üsna harva - tähele me paneme,
üksteise kõrval teineteist
                                                                      Jana Kroll
E-portfoolio ÜLESEHITUS image
Portfooliot kasutatakse kutse taotlemiseks, aga ka enda arengut kokkuvõtva töömapina, kus võib leiduda ulatuslikus hulgas ideekavandeid, küsitlusi, visandeid, eduelamusi kajastavaid materjale, kompetentside analüüsi jne.
    Alustasin lehekülje loomist andragoogika magistri õppe I kursusel (2021. aastal). Algselt tegin ettevalmistusi koostada e-portfoolio ainult täiskasvanute koolitaja kutse saamiseks. Kuid varsti muutsin algset mõtet portfoolio koostamisest ja laiendasin nägemust enda peas niipalju, et lõpptulemusena kujuneb mind, kui andragoogi tutvustav lehekülg, mis täieneb ning kujuneb aastate jooksul sinna lisatavate tööde ja mõtete läbi.
See on reklaami lehekülg elukestva õppe propageerimisest ja andragoogika valdkonna arengu toetamisest läbi minu silmade, minu kogemuste ja minu panuse.
Lehekülg koosneb viiest osast (kuigi klikitavaid linke on rohkem):
  • Esileht; minust; portfoolio ülesehitus; sissejuhatus portfooliosse
  • Eneseanalüüs ja olulisemad õpikohad
  • Täiskasvanute koolitaja kompetentsinõuded
  • Omandatud tunnistused, CV ja portfoolio kokkuvõte
  • Pildid õpingutest ja kasutatud kirjandus

 Lehekülje ülesehitus toetab valminud keskkonna kasutamist pikemaaegselt, seda minul kui andragoogil - elukestva õppe propageerijal. 

"Mind kui andragoogi tutvustava lehekülje koostamisel arvestasin põhimõtet, et lugeja leiaks kergelt minu kompetentside info koos tõendusmaterjalidega, aga saaks lisaks veel lugeda ka minu mõtteid, arutlusi, tähelepanekuid"

 Arenguportfoolio koostamise peamiseks eesmärgiks on süstemaatiliselt keskenduda enda arengutee jäädvustamisele, selle kujunemise toetamisele ja uute suundade kujundamisele. Järjepidevad eneseanalüüsid aitavad sorteerida ja setitada paika õpitud teooriad, kogetud tunded ja õpitud võtted. 

 Arendades, märgates, toetades elukestvatel õpingutel nii ennast kui ka teisi täiskasvanud õppijaid, saame luua ühiselt toimiva teadmiste pagasi, mis töötab jätkusuutlikult ja taastootvalt. Minu e-portfoolio keskkond toetab elukestva õppe järjepidevuse hoidmist. 

Minu areng andragoogiks saamisel algas siis, kui olin veel pisikene tüdrukutirts.

Read More  

Kannan endas täiskasvanu-hariduse propageerimise hoiakuid ja põhimõtteid, olen eeskujuks täiskasvanuna õppimisel, teoreetiliste käsitluste ja seisukohtade propageerimisel ning kriitilise sügavuti (teemasse) mõtlemise soodustaja.

Read More  

Mina kui uurija - Kas tahan lihtsalt saada küsimustele vastused või tahan aru saada teemast, mille kohta mulle vastatakse?

Read More  

Kes on professionaal, kust nad tulevad, kuidas kujunevad ja kuidas nad paljunevad :) ?

Read More  

Professionaaliks kujunemise teekond on viljakas ja põnev kogemus

Read More  

Tööülesannetest arusaamine on nende täitmise eelduseks

Read More  

Innovatiivsus kui edasiviiv jõud

Read More  

Tööülesannetest arusaamine on nende täitmise eelduseks

Read More  

Minu CV - kui minu visiitkaart

Read More  

Tulemuste kui "tibude lugemine"

Read More  

Tulemuste kui "tibude lugemine"

Read More