09 May
09May

Inimene liigub enda elukaarel justkui matkal, mille alguspunkti mäletab, kuid sihtpunkte avastab teel olles. Teadmatus on jõud, mis suunab inimest õppima - elukaare alguses mänguliste harjutuste ja olukordade kaudu ja hiljem, täiskasvanuna juba mõtiskluste, sünteesimiste, võrdluste kaudu – kuid alati huvi ja vajaduste baasilt. Koolitajana tean, et inimene õpib nii individuaalselt kui ka grupis, kuid minu arusaamade järgi teeb ta seda alati sotsiaalselt. Sotsiaalse õppimise all pean silmas teiste vaatlemist, matkimist, teiste vigadest õppimist, teiste mõtete ja juttude arvestamist. Me õpime kõikjalt, nii telesaadetest, multifilmidest, raamatutest, muusikapaladest, maalidelt, pärimuslugudest, kultuurist, usust, teistelt inimestelt, loomadelt ja loodusest. 

Olen aastate vältel analüüsinud enda suhtlus- ja kontaktiloomis oskust ning olen jõudnud arusaamani, et kasutan inimeste kuulamisel aktiivselt viite erinevat meelt: 

  • Näen silmadega – ma loen aktiivselt inimese kehakeelt (märkan ka mikro liigutusi)
  • Kuulen kõrvadega – ma kuulan inimese öeldud lauseid ja nende sisu
  • Tajun hääle kõla – ma tajun lausete sisse põimitut ja ütlemata jätmisi - nimetan neid "hääleaukudeks"
  • Mõtlen ajuga – emotsioonitu öeldu kuulamine (sõnad, detailid, faktid)
  • Tunnen südamega – empaatiline kuulamine annab märku kuuldu ja nähtu mõttesügavustest või konfliktist - jutu ebakõlast

Andragoogina aitan täiskasvanutel kuulda ja mõista teineteist ja nendest erinevaid põlvkondasid (nii üles kui ka allapoole). Lapsed on justkui töötlemata plasteliinid, igaüks omamoodi värvivariatsioonidega, struktuuriga ja pehmusega – mida rohkem mudid, seda pehmemaks läheb ja paremini vormitavaks muutub. Nagu me kõik teame, siis juba muditud ja vormitud plasteliin muutub peale mudimise lõpetamist pikapeale kõvemaks – seega täiskasvanuks saades on vorm võtnud tugevama kuju ja ei ole enam keskkonna suhtes nii plastiline. Seetõttu ongi erinevatel põlvkondadel vaja abi, et mõista teineteise plastilisuse astet:

- laste veel kujunemisjärgus vormi (erinevate kujude proovimise soov kui kogemuste hankimine, matkimine);

- näha ja aktsepteerida täiskasvanute aastate jooksul omandatud kuju (teadmised, hoiakuid ja väärtusi);

- eakate juba murenev kuju (mis annab omakorda uue kogemuse nii keha kui ka vaimu pinnal). 

Andragoogika eriala andis mulle eeldused õppida ja omandada täiskasvanut toetavaid teadmisi, toetamaks neid nende elukestval õppel just selles ajahetkes, kus nad enda elukaarel asuvad. Tunnen, et elukestev- ja eluhõlmav õpe on praeguse ühiskonna oluline märgusõna. Usun siiralt, et õppimine, arenemine, muutustega kaasa minemine ja innovatiivsete lahenduste juurutamine hariduse omandamisel ja inimeste vahelise suhtluse arendamisel, toetab meie ühiskonda tugevamaks, teadlikumaks, majanduslikult kindlamaks saamisel. 

Olen jõudnud enda andragoogika õpingutega lõppu. Infotulv andragoogilise lähenemise mõistmiseks on olnud võimas ja arendav. Öeldakse, et see mida õpid tuleks võimalikult kiiresti rakendada ellu, sest siis tekib ka teadmiste juurdumine. Praktiseerin igapäevaselt õpitud oskusi igapäevatöös, nii enda kolleegidega suheldes kui ka lapsevanemaid koolitades. Tagasiside on olnud väga positiivne ja peamine, mida mainitakse on just õppestiil mida kasutan, mis on andragoogiline.

Teadmiste ja kogemuste viljad, mida külvan hetkel nii lapsevanemate kui ka enda kolleegide alateadvusesse juurduvad kiiresti ja märgata on ka juba edasikülvi. Olen andragoog, kes loob ruumi, kus õppimine on kui meeldiv elu osa, mitte tüütu kohustus.

Kannan endas täiskasvanuhariduse propageerimise hoiakuid ja põhimõtteid, olen eeskujuks täiskasvanuna õppimisel, teoreetiliste käsitluste ja seisukohtade propageerimisel ning kriitilise sügavuti (teemasse) mõtlemise soodustaja. Mõistan ja analüüsin täiskasvanuhariduse kitsaskohtasid ja probleeme kodanikuühiskonna tasemel. Toetan ja arendan innovatiivse mõtlemisega formaalse- ja mitteformaalse õpikäsitluse kohandamist täiskasvanute ja laste vahelise koosõppimise soodustamiseks. Märkan, tunnetan, analüüsin ja hindan ennast kui enesearengu subjekti ning otsin aktiivselt enda arengupotentsiaali rakendamise ning proovile paneku võimalusi. MA OLEN ANDRAGOOG – olen suunamudija!

Comments
* The email will not be published on the website.